ban in cong viec Bản in công việc

Nhân viên shipping (船務人員)

VPĐD Regent Harvest Enterprises LTD Tại Tp. HCM

Công ty chuyên về lĩnh vực may mặc với 100% vốn nước ngoài, Do nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang cần tìm kiếm ứng viên cho các vị trí sau :

?>