ban in cong viec Bản in công việc

Nhân viên vận hành máy CNC

Công ty TNHH CNS Amura Precision

Công ty TNHH CNS Amura Precision là Công ty liên doanh giữa Việt Nam và Singapore – Thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Tổng số nhân viên : 100-200 ?>