ban in cong viec Bản in công việc

Nhân viên thiết kế, vận hành máy CNC

Công ty cổ phần INCHEON INTECH

Thành lập năm 2017 với sự hợp tác của những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và cơ khí chế tạo. Công ty INCHEON INTECH hướng đến khối doanh nghiệp FDI, chuyên gia công sản xuất hàng phụ trợ công nghiệp.

Tổng số nhân viên : 30 |Năm thành lập : 2017 ?>