ban in cong viec Bản in công việc

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường & Hỗ Trợ Sự Kiện

Sen Communication Corp

Được thành lập từ năm 2010, Sen Communications là một công ty chuyên về tổ chức event, làm PR, quảng cáo...Đến nay Sen Communications đã có những đối tượng khách hàng truyền thống và sẽ mở rộng qui mô kinh doanh.

?>