ban in cong viec Bản in công việc

Nhân viên truyền thông – Sự kiện – Marketing

TNHH Marine Sky Logistics

Công ty TNHH Marine Sky Logistics là doanh nghiệp đăng ký tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư,
- Hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế tự chủ tài chính, được thành lập ở Việt Nam.
- Tên chính thức là " Công ty TNHH Marine Sky Logistics " tên giao dịch Quốc Tế là " Marine Sky Logistics Company Limited", tên viết tắt là MSL.
- Giai đoạn 2012 – 2014, đánh dấu một trong những chặng đường quan trọng nhất của Công ty là đã triển khai thành công một đại lý giao nhận hàng hóa nội địa / liên vận Việt – Cam, Lào, Thái tại Cảng Cát Lái, một trụ sở điều hành Công ty tại Trung tâm Tp.HCM, từng bước vươn lên trở thành một Công ty giao nhận có quan hệ đại lý rộng khắp trên cả nước và tiến hành cung cấp mọi dịch vụ giao nhận kho vận đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.
- Ngay khi kết thúc giai đoạn 5 năm đầu sau thành lập, MSL đã tiến hành cách mạng toàn diện từ định hướng chiến lược, chính sách nhân sự, phạm vi hoạt động đến qui mô hình thức và cách tổ chức điều hành.

Tổng số nhân viên : 50 |Năm thành lập : 2011 ?>