Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội)

Xem thêm

Địa chỉ : Lô 6 - KCN Nam Sách

Điện thoại : 02203 752 862

Email : hr@aphanoi.com