Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

cty Khang Lạc Mỹ

chuyên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của nhật

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 300 | Năm thành lập : 2016

Địa chỉ : 70 Lữ Gia.

Điện thoại : 0902633063

Email : manla10022020@gmail.com