Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công ty cổ phần INCHEON INTECH

Thành lập năm 2017 với sự hợp tác của những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và cơ khí chế tạo. Công ty INCHEON INTECH hướng đến khối doanh nghiệp FDI, chuyên gia công sản xuất hàng phụ trợ công nghiệp.

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 30 | Năm thành lập : 2017

Địa chỉ : 139 Đê La Thành

Điện thoại : +84986888851

Email : tuananh591997@gmail.com