Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC tại Thanh Hóa

chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 1200 | Năm thành lập : 2012

Địa chỉ : Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp xã Thiệu Dương

Điện thoại : 02373963994

Email : tuyendungabcthanhhoa@gmail.com