Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Phương Anh

Thành lập tháng 11/2003, Cong Ty TNHH Phuong Anh là một đơn vị hạch toán độc lập kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như thi công xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi cấp thoát nước, xây dựng dân dụng, công nghiệp…Bên cạnh đó, với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, công ty có thế mạn h về các lĩnh vực khảo sát, lâp dự án đầu tư, lập dự án mời thầu, thẩm định dự án, thẩm tra tổng dự toán, kiểm định chất lượng công trình…

Xem thêm

Địa chỉ : gã tư Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Điện thoại : 03213786969

Email : ctphuonganhtq@gmail.com

Website : http://phuonganhnhuquynh.com/