Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Altalab

Sứ mệnh của chúng tôi là thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về hiệu quả của phần mềm quản lý. Phần mềm quản lý khách hàng của chúng tôi không chỉ là một phần mềm mà là một giải pháp tổng thể để làm cho các thao tác bán hàng và marketing chăm sóc khách hàng là tổng thể khép kín. Chúng tôi tin tưởng rằng giải pháp của mình sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện cả một quy trình kinh doanh.

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 30

Địa chỉ : Tầng 5, Số 44, Ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0473004666

Email : hr@crmviet.vn

Website : http://crmviet.vn/