Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

HL Cargo Co. Ltd

Chúng tôi, HL CARGO là một trong những công ty tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận và tiếp vận, được thành lập từ năm 2000. Chúng tôi đã và đang hòa nhập vào sự phát triển tổng thể của ngành Giao nhận vận tải và tiếp vận Việt Nam, cũng như sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới.

Xem thêm

Địa chỉ : 800 Nguyen Van Linh, Dist.7 Hochiminh City Vietnam

Điện thoại : 0914913637

Email : hlcargohr@gmail.com

Website : http://www.hlcargo.com