Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Sen Communication Corp

Được thành lập từ năm 2010, Sen Communications là một công ty chuyên về tổ chức event, làm PR, quảng cáo...Đến nay Sen Communications đã có những đối tượng khách hàng truyền thống và sẽ mở rộng qui mô kinh doanh.

Xem thêm

Địa chỉ : 1st Floor, Nha Be Water Supply Building, 1179 Nguyen Van Linh Street, Tan Phong Ward, Dist.7, HCMC

Điện thoại : 02836208395

Email : bily.hoang@sencorp.com.vn