Câu hỏi tuyển dụng: Điều khó khăn nhất khi trở thành thành viên mới của một nhóm làm việc là gì?

Thứ tư, 25/07/2018

MỤC ĐÍCH CÂU HỎI
 
Đánh giá kĩ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề của bạn
 
Đánh giá khả năng hoà nhập với môi trường mới của bạn
 
Hiểu thêm về kinh nghiệm làm việc cũng như phẩm chất, tính cách của bạn
 
CÁCH CHUẨN BỊ
 
Liệt kê các khó khăn bạn đã gặp phải khi trở thành thành viên mới trong công việc, hoạt động xã hội trước đây
 
Chuẩn bị một tình huống để cho thấy rõ khó khăn của bạn khi đó
 
Bạn đã bạn vượt qua tình huống đó như thế nào?
 
Kinh nghiệm bạn có được sau đó là gì?
 
Luyện tập trả lời nhiều lần bằng cách quay video hoặc thu âm lại trước khi tham gia phỏng vấn
 
CÁCH TRẢ LỜI
 
Chia sẻ điều khó khăn nhất khi trở thành thành viên mới của một nhóm
 
Giải thích lý do tại sao bạn nghĩ đó là khó khăn lớn nhất
 
Đưa ra một tình huống có thật minh họa cụ thể cho câu trả lời của bạn
 
Nhấn mạnh cách bạn khắc phục khó khăn đó
 
Chia sẻ bài học bạn rút ra được và cách áp dụng nó trong công việc sắp tới
 
CÁC LƯU Ý
 
Trả lời trung thực, khách quan Tránh đổ lỗi cho người khác
 
Nhấn mạnh rằng những khó khăn mà bạn đã từng trải qua sẽ giúp bạn rất nhiều khi làm việc ở vị trí đang ứng tuyển
 
Thể hiện thái độ lạc quan, tự tin về khả năng hoà nhập môi trường mới của mình
 
nguồn interview.vn