Cách viết CV tốt

Thứ tư, 07/01/2009

I. Chọn dịnh dạng

Việc chọn định dạng CV là quyết định mang tính chiến lược. Không có định dạng nào phù hợp cho tất cả mọi người. Bạn cần xem lại mục tiêu và kiến thức nền tảng của mình để chọn ra định dạng phù hợp nhất.

Định dạng theo thứ tự thời gian: Quy tắc sắp xếp đối với định dạng này là quá trình làm việc.

Ưu điểm: Nhấn mạnh những khả năng cơ bản phục vụ cho công việc mà bạn đang tìm.

Nhược điểm: Nhấn mạnh sự thiếu kinh nghiệm sâu, trực tiếp của bạn trong lĩnh vực mà bạn đang muốn xin việc.

Lời khuyên: Đây là định dạng truyền thống, phù hợp với những người đang theo đuổi một định hướng nghề nghiêp cụ thể.

Định dạng chức năng: Quy tắc sắp xếp cho định dạng này là kỹ năng, kiến thức và những thành quả chính, trích dẫn các ví dụ thành công để chứng minh cho khả năng đóng góp của bạn.

Ưu điểm: Cho thấy khả năng dễ dàng học hỏi kỹ năng đối với những người bắt đầu đi làm hoặc chuyển nghề. Mở rộng phạm vi kinh nghiệm không liên quan đến mục tiêu công việc của bạn.

Nhược điểm: Không nói lên được điểm mạnh cá nhân.

Lời khuyên: Định dạng này phù hợp với những người không có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực mình muốn xin. Vì nó nhấn mạnh kỹ năng và thành tựu nên nó hợp với những người đã làm tốt ở một lĩnh vực nào đó.

II. Trình bày

Sau khi chọn được định dạng phù hợp, cách sắp xếp thông tin cũng rất quan trọng. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn tạo ra bản CV tốt nhất.

1. Các phần chính: Một bản CV gồm 6 phần

A. Thông tin cá nhân: Điền tên đầy đủ, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân và địa chỉ liên lạc của bạn

B. Mục tiêu công việc: Hãy nêu mục tiêu công việc theo các câu hỏi gợi ý sau:

- Bạn muốn làm gì?

- Bạn muốn làm việc đó với hoặc cho công ty nào?

- Bạn muốn làm việc ở đâu?

- Bạn muốn làm ở cấp độ nào?

C. Điểm nổi bật: Điểm nổi bật cần được nêu ra từ các câu hỏi gợi ý như:

- Bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan?

- Khả năng nổi trội của bạn là gì?

- Thành tựu đạt được là gì?

D. Kỹ năng: Nêu các kỹ năng cơ bản cần thiết cho công việc mà bạn đang tìm kiếm

E. Quá trình làm việc: Sắp xếp theo trình tự thời gian công việc bạn đã làm, dù được trả lương hay tình nguyện. Ghi rõ thời gian bắt đầu, kết thúc, tên công ty, chức danh.

F. Danh sách khóa học: Hãy nêu tên các trường bạn đã học (có đề ngày tháng, bằng cấp) và những khóa học cá nhân (hội thảo, học thêm…)

2. Cách trình bày

Tốt nhất, bạn nên gói gọn CV trong một trang giấy. Trong trường hợp CV có nội dung dài 2 trang, hãy lưu ý các điểm trình bày sau:

- Dành trang 1 cho mục tiêu công việc, kỹ năng, thành tựu

- Dành trang 2 cho quá trình làm việc và các khóa học

- Nên để chữ "còn tiếp" hoặc đánh dấu trang ½ ở trang 1

- Nên để tên đầy đủ ở trang 2

- Nên in thành 2 tờ riêng biệt và không nên dập ghim để nhà tuyển dụng có thể xem cả 2 tờ cùng lúc.

Theo: VietNamNet