Người trẻ tuổi, tôi ủng hộ bạn "đi làm, không vui liền nghỉ việc", nhưng chỉ...

Thứ hai, 10/05/2021

Đối với những người trẻ tuổi, xin từ chức khi không thích công việc hiện tại, đôi khi cũng không phải là quyết định gì quá xấu. Bởi lẽ sự bồng bột cũng là yếu tố để giúp họ trưởng thành

[Chi tiết]