Một ngày làm sếp bằng cả năm làm nhân viên

Thứ sáu, 31/08/2007


Theo nghiên cứ công bố hôm qua của Viện Nghiên cứu Chính sách và Liên minh vì sự công bằng về kinh tế (IPS/UFE), khoảng cách về thu nhập chính thức giữa CEO và người lao động đã thu hẹp phần nào so với mức 411 lần của năm 2005 và 525 lần của 2000. 

 

So sánh thu nhập luôn khiến một số người cảm thấy tủi thân. Ngay cả các sếp cũng có cảm giác tương tự khi liếc sang công ty hàng xóm. IPS/UFE cho biết chênh lệnh thu nhập giữa CEO thuộc các lĩnh vực khác nhau cũng khá lớn.

 

Năm ngoái, 20 CEO thuộc các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ có thu nhập trung bình 36,4 triệu USD, cao gấp 204 lần so với mức trung bình của 20 tướng lĩnh quân đội có lương bổng cao nhất Mỹ và gấp 3 lần so với 20 CEO hàng đầu châu Âu, cho dù doanh số của các công ty châu Âu lớn chẳng kém đồng nghiệp Mỹ.

 

Nhưng đừng tưởng CEO của 20 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ là những người có thu nhập cao nhất. Năm ngoái, giám đốc các quỹ đầu tư ở Mỹ có thu nhập trung bình là 657,5 triệu USD, cao gấp 16.000 lần so với nhân viên, và bằng 61 lần mức trung bình của các CEO khác.

 

Theo Heroworld