Xây dựng môi trường làm việc đánh thức tiềm năng nhân viên

Thứ hai, 18/01/2010

Làm thế nào giữ được người tài, làm sao tổ chức nhóm kinh doanh hiệu quả… là những thắc mắc được nhiều doanh nghiệp đặt ra tại buổi tọa đàm Xây dựng mô hình kinh doanh do Cộng đồng doanh nhân VEER tổ chức sáng 16-1.

Diễn giả, Thạc sĩ Đỗ Thanh Năm, Giám đốc Công ty Tư vấn và Hỗ trợ chiến lược Win-Win, phân tích: Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, đầu tư vào chất xám, vào con người là quan trọng nhất. Năng lực làm việc của con người là vô tận. Họ cần có áp lực công việc để trưởng thành và sáng tạo hơn. Lãnh đạo doanh nghiệp cần biết cách thúc đẩy tinh thần cho nhân viên, tạo điều kiện để nhân viên cùng nhau thi thố khẳng định chính mình. Một môi trường làm việc có thể đánh thức tiềm năng của nhân viên, góp phần đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất là rất quan trọng. Người quản lý tốt là người biết sử dụng quyền uy chứ không phải quyền lực để điều khiển nhân viên. Có nghĩa là phải sử dụng năng lực, nhân cách, đạo đức của mình để lãnh đạo công ty, thuyết phục nhân viên nghe theo. Nếu biết khai thác, động viên đúng thì lãnh đạo sẽ giúp nhân viên tạo ra bước đột phá để phát triển.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đặt vấn đề làm việc theo nhóm tuy hiệu quả nhưng khó kiểm soát rủi ro, đôi khi dẫn tới nghỉ việc nguyên nhóm. Thạc sĩ Đỗ Thanh Năm cho rằng tập thể vẫn có thể sai lầm, một cá nhân xuất sắc vẫn có thể đúng. Một số cá nhân kiệt xuất dẫn dắt đám đông theo mình.

Trước băn khoăn những người có tài thường lắm tật, họ có thể tạo ra đột phá, thúc đẩy tăng trưởng, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp nhưng đôi khi cũng có thể làm cho doanh nghiệp lao đao, sụt giảm doanh số…, Thạc sĩ Năm cho rằng nếu những tác hại mà nhân viên gây ra ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của mình thì phải kiên quyết “nhổ” đi để cho đội ngũ trong sạch. Doanh nghiệp phải xây dựng được mô hình quản lý người hùng trong từng lĩnh vực, giống như mô hình con cua cho dù có gãy càng này thì vẫn còn những cái càng khác để bò.

Theo: phapluattp.vn