ban in cong viec Bản in công việc

Bán Hàng Kỹ Thuật (Lương 15-20 Triệu)

Công ty TNHH CNS Amura Precision

Công ty TNHH CNS Amura Precision là Công ty liên doanh giữa Việt Nam và Singapore – Thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Tổng số nhân viên : 100-200 ?>