ban in cong viec Bản in công việc

※ 主副料管理 & 驗貨 Nhân viên kiểm vải và quản lý nguyên phụ liệu

VPĐD Regent Harvest Enterprises LTD Tại Tp. HCM

Công ty chuyên về lĩnh vực may mặc với 100% vốn nước ngoài, Do nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang cần tìm kiếm ứng viên cho các vị trí sau :

?>