ban in cong viec Bản in công việc

Nhân Viên Chứng Từ XNK

HL Cargo Co. Ltd

Chúng tôi, HL CARGO là một trong những công ty tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận và tiếp vận, được thành lập từ năm 2000. Chúng tôi đã và đang hòa nhập vào sự phát triển tổng thể của ngành Giao nhận vận tải và tiếp vận Việt Nam, cũng như sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới.

Website : http://www.hlcargo.com ?>