Thông tin việc làm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Giới tính:Tất cả

Kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm

Tuổi:N/A

Bằng cấp:Đại Học

Mức lương:Thỏa thuận

Ngày hết hạn:16/02/2017

Ngành nghề: Quản lý chất lượng

Cấp bậc:Trưởng Phòng/Tổ Trưởng/ Đội Trưởng

Hình thức:Nhân viên chính thức

Loại hình:Toàn thời gian

Mô tả công việc

* Trách nhiệm/Accountabilities:
* Responsibility for quality assurance of manufacturing process:
- Responsibility for reviewing quality monitoring scheme of processes./ Chịu trách nhiệm xem xét kế hoạch theo dõi chất lượng trong sản xuất.
- Responsibility for establishing quality monitoring scheme of finished products/ sampling plans and implement./ Chịu trách nhiệm thiết lập kế hoạch theo dõi chất lượng thành phẩm, kế hoạch lấy mẫu và kiểm tra để giải phóng hàng.
- Accountability/Responsibility for reviewing inspection results on/in process/line, bulks and finished products./ Chịu trách nhiệm xem xét các kết quả kiểm tra trong quá trình sản xuất, trên chuyền sản xuất và thành phẩm.
- Responsibility for release finished goods on time. / Chịu trách nhiệm giải phóng thành phẩm đúng hạn.
- Accountability/responsibility for coordinating with other dept. (Production, Engineering…) to investigate for quality/ product safety incidents to take corrective & preventive action./ Chịu trách nhiệm kết hợp với các bộ phận khác như sản xuất, cơ điện để điều tra các sự cố về chất lượng hoặc an toàn sản phẩm, đưa ra kế hoạch khắc phục và phòng ngừa.
- Accountability/Responsibility for sending samples to approved labs for analysis and following up analytical results. / Chịu trách nhiệm gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm đã được phê duyệt để phân tích và theo dõi các kết quả phân tích.
- Responsibility to stop production when quality incident has not yet solved./ Chịu trách nhiệm dừng dây chuyền sản xuất khi có sự cố chất lượng mà chưa giải quyết được.
* Responsibility for keeping quality & reference samples:
- Accountability for sampling to keeping samples for reference and quality monitoring during product shelf life. / Chịu trách nhiệm lấy mẫu và lưu trữ để tham khảo và theo dõi chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm.
* Responsibility for release of finished goods:
- Responsibility for coordinating and communicating with MRP, Supply Chain, MKT on released or on-hold finished goods. / Chịu trách nhiệm phối hợp, trao đổi với các bộ phận MRP, Supply Chain, MKT trong việc giải phóng, hoặc không giải phóng đối với thành phẩm.
- Responsibility for providing the Certificate of Analysis (COA) and packing lists as requested. / Chịu trách nhiệm cung cấp các chứng nhận chất lượng sản phẩm nếu có yêu cầu.
* Responsibility for handling complaints:
- Responsibility for coordinating with the Production/INN/ R&D/ Engineering to investigate to take corrective action to prevent from reoccurrence. / Chịu trách nhiệm cộng tác với các bộ phận sản xuất, phát triển và cơ điện để điều tra đối với các sự cố lặp lại, đưa ra hướng khắc phục và ngăn ngừa.
- Responsibility for giving feedback to MKT for respond consumer/customer or respond customer complaint./ Chịu trách nhiệm phản hồi các khiếu nại khách hàng, hoặc phản hồi các khiếu nại khách hàng tới MKT để trả lời cho khách hàng.
* Accountability/Responsibility for reporting the Quality-KPI
- Responsibility for providing necessary training courses on quality awareness, quality control, analytical methods… for QA, production staffs.
- Responsibility for meeting with related depts about new production development and deploy critical control point to QA and QC staffs./ Chịu trách nhiệm họp với các bộ phận liên quan về sản phẩm mới và triển khai các điểm kiểm soát chất lượng đối với những sản phẩm mới này với QA và QC staff.
- Responsibility to inform quality issues happened in line at every shift./ Chịu trách nhiệm phổ biến các thông tin về sự cố chất lượng trong khu vực vào đầu mỗi ca làm việc.
- Responsibility for cross-check critical control point that production depts control through conduct internal audit by checklist in shift. / Chịu trách nhiệm kiểm tra chéo các điểm kiểm soát về chất lượng mà các bộ phận sản xuất thực hiện thông qua việc đánh giá nội bộ.
- Responsibility for arrange shift for QA, QC staffs./ Chịu trách nhiệm phân chia ca làm việc của QA và QC.
- Responsibility to evaluate staff’s PDP. / Chịu trách nhiệm đánh giá PDP cho nhân viên.
- Responsibility to training for new comer./ Chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên mới.
* Safety responsible:
- Responsible for risk prevention/protection and safety for all staff including establishing safety instruction
- Adequate safety training given to staff, safety devices/guarding and personal protect equipment are properly installed/used correctly, if required.
* Other assignments

Kỹ năng công việc yêu cầu

* Yêu cầu năng lực chung/General required competences
- Education Background: Bachelor’s degree in Offset Printing Technology, Chemistry./ Trình độ học vấn: Kỹ sư chuyên ngành công nghệ in, công nghệ hóa, quản lý công nghiệp.
- Working experience: at least two years in the quality management field./ Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 2 năm trong lĩnh vực quản lý chất lượng.
- Foreign language: fluent in 4 skills: listening – speaking – reading - writing./ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tốt.
- Computer skill: Microsoft Office, Email, Internet Explorer. / Trình độ tin học: sử dụng tốt Microsoft Office, Email, Internet Explorer.
Work Location:
Dong Nai , Bien Hoa City
Education Level: Bachelor's Degree
Experience Level: 2-5 years experience
Position Type: Full-time Permanent
Age: 24-35
Gender Require: Male/Female

Thông tin bổ sung

Các khoản phụ cấp :Theo chính sách Cty

Thông tin khác:How To Contact: Apply Online, Apply by Attachment, Direct
Contact Description:
- Please send your application by online, email or direct to

Contact Name: Phòng Nhân Sự
Address: 104/4-1, Đường 2-4, KCN Amata, Long Bình, Bien Hoa City, Dong Nai, Viet Nam
Contact Person: Ms Vi
Contact Email: vinguyen@starprintvn.com
Contact Phone: 061 3936921

Thông tin liên hệ

Để xem được thông tin của nhà tuyển dụng này và nộp đơn trực tuyến, Bạn hãyĐăng nhậpvào tài khoản của mình.
Nếu bạn chưa có tài khoản trên chonviec.com. Hãy đăng ký tài khoản trước bằng cách nhấn vào đây.