Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Bình Minh Mobile

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 30 | Năm thành lập : 2005

Địa chỉ : 167 Thái Hà

Điện thoại : 0435145163

Email : nguyenbangoc110593@gmail.com

Website : binhminhmobile.com