Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 1000 | Năm thành lập : 2003

Địa chỉ : Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng , Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại : 0583710229

Email : recruitment.head@hoancaunhatrang.com