Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

SoftWorld Vietnam Ltd

Soft World là công ty công nghệ thông tin Việt Nam với vốn đầu tư từ cổ đông Nhật Bản.
Được thành lập bởi các thành viên có kinh nghiệm trên 15 năm làm việc và triển khai các giải pháp, dự án công nghệ thông tin tại Nhật Bản.
Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty thành viên có trụ sở tại Nhật Bản và trung tâm phát triển ở thành phố Huế – Việt Nam giàu truyền thống hiếu học.

http://softworldvietnam.com

Xem thêm

Địa chỉ : 21 Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0898300056

Email : softworld.hr@gmail.com

Website : http://softworldvietnam.com