Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công Ty TNHH Truyền Số Liệu LOTTE Việt Nam

Công ty TNHH Truyền Số Liệu Lotte Việt Nam là Công ty 100% vốn nước ngoài, cung cấp dịch vụ IT (Software, Hardware, IT Solution, v..v..) cho Lotte Group và các Khách hàng ngoài Lotte Group
Chỉnh sửa

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 100

Địa chỉ : Tầng 31, toà Tây, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 0433336609

Email : lottedata@lotte.vn

Website : http://www.ldcc.co.kr/en/