Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Thương mại Thế Kỷ

• Established in March 03, 2009
• General inbound & outbound international travel agency
• An official Agent of Vietnam Airlines
• Accredited member of IATA (Code: 37-3 0247)
• Ticketing Agent through BSP Program (KE, CZ, TG, SG)
• A member of PATA

Xem thêm

Năm thành lập : 2009

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0854121001

Email : rachelpham2310@gmail.com

Website : www.eazytour.com