Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Việc làm khác của nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Du Lịch- Dịch Vụ Lâm Luyện Thảo

Công ty TNHH DL - DV Lân Luyện Thảo là công ty kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và tạo sự nghiệp lâu dài cho nhân viên:
- Khách sạn ORANGE HOTEL, 29 Hoàng Diệu, Đà Nẵng (tiêu chuẩn 3 sao)

Xem thêm

Tổng số nhân viên : 50

Địa chỉ : 29, Hoàng Diệu, Q.Hải Châu,

Điện thoại : 05113566180

Email : tuyendung@danangorangehotel.com

Website : danangorangehotel.com