Bạn sẽ làm gì nếu có sự thay đổi lớn trong công việc?

Thứ ba, 23/01/2018

MỤC ĐÍCH CÂU HỎI
 
Đánh giá kỹ năng xử lý tình huống và khả năng thích nghi của bạn
 
Đánh giá sự nhanh nhạy của bạn trong công việc
 
Tìm hiểu thái độ, phong cách làm việc của bạn
 
Đánh giá xem bạn có phải là người chủ động, dám bứt phá trong công việc hay không
 
CÁCH CHUẨN BỊ
 
Tìm hiểu tính chất công việc và môi trường làm việc của công ty
 
Chọn ra một tình huống trước đây mà khi đó công việc của bạn đã có sự thay đổi lớn
 
Cách bạn đối diện với sự thay đổi khi đó là gì?
 
Bạn sẽ vận dụng những kinh nghiệm của mình như thế nào nếu công việc sắp tới có sự thay đổi lớn?
 
Quay video hoặc thu âm lại câu trả lời, luyện tập nhiều lần trước khi đi phỏng vấn
 
CÁCH TRẢ LỜI
 
Chia sẻ cách bạn thường đối mặt với sự thay đổi lớn trong công việc
 
Đưa ra tình huống bạn từng gặp phải trong công việc trước đây để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp bạn chọn
 
Trình bày cách bạn vận dụng những kinh nghiệm rút ra khi đó nếu công việc sắp tới có sự thay đổi lớn
 
Nhấn mạnh khả năng thích ứng nhanh chóng, sẵn sàng đón nhận những thay đổi trong môi trường làm việc của bản thân
 
CÁC LƯU Ý
 
Nên chọn sự thay đổi mà bạn học được những kinh nghiệm phục vụ cho công việc sắp tới
 
Nhấn mạnh sự linh hoạt, khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh chóng của bạn trong môi trường làm việc mới
 
Nhấn mạnh bạn luôn sẵn sàng đón nhận những góp ý và hướng dẫn từ đồng nghiệp
 
Trả lời câu hỏi một cách trung thực, khách quan
 
Không đề cập đến những cách giải quyết mang tính cá nhân, tế nhị