Việc làm mới nhất Xem thêm
Cẩm nang

Đừng ném đơn nghỉ việc lên bàn sếp nếu chưa đọc hết những điều này

Thứ hai, 21/05/2018

Đôi khi người ta quyết định nghỉ việc quá vội vã. Họ vào công ty, bắt đầu làm việc và chỉ 4 tháng sau, họ đã có suy nghĩ “Công việc này không dành cho mình”.

Chi tiết